Herdenken

Herdenken is een belangrijk ritueel om niet te vergeten, om vast te houden en te bewaren. De zware en goede gebeurtenissen. Het verdriet te delen en de hoop te voeden. Hier vind je enkele bijzondere initiatieven:


Herdenken na een ramp, dat vraagt om een gedegen aanpak. Uit 2016 stamt deze Toolkit Herdenking op de website Herdenking organiseren.